08
gru

Promocja polskich marek za granicą jest niewystarczająca.

Badania sondażowe dotyczące promocji Polski w świecie prowadzą do niepomyślnych dla przedsiębiorstw wniosków. Poziom skuteczności dotychczasowej promocji jest nisko oceniany przez polskich przedsiębiorców. Krytyczne oceny dotyczą zarówno promocji wizerunkowej, jak i gospodarczej, w tym w zakresie eksportu oraz inwestycji. Takie oceny badanie przyniosło również w zakresie promocji  Godła „Teraz Polska”. Zatem najlepsze produkty i usługi w Polsce nie otrzymują wystarczającego wsparcia.

 

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne analitycy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku opracowali nową linię raportów, wśród których na pierwszy plan wysuwa się ”Monitoring zagranicznych rynków budowlanych”.

Raport dostarcza:

  • wiedzy o aktualnej sytuacji gospodarczej krajów europejskich oraz pozaeuropejskich,
  • informacji na temat rynków: budowlanego oraz mieszkaniowego w danym kraju,
  • informacji na temat warunków prowadzenia biznesu.

Dzięki temu firmy otrzymują wsparcie w zakresie podejmowania trafnych decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych.

mrb_globalny_slajd_tytulowy

Pobierz ofertę