01
sie

Jak prowadzić przetarg publiczny, który nie promuje najniższej ceny, ale innowacyjne rozwiązania, np. w budownictwie?

Jakie są korzyści dla zamawiającego oraz zasady i etapy prowadzenia takiego przetargu?

ASM wraz z partnerami z projektu PAPIRUS opracował przewodnik, który jest nie tylko zbiorem teoretycznych wytycznych, ale co niezmiernie ważne – zestawem praktycznych wskazówek, bazujących na przeprowadzonych w ramach projektu przetargach w czterech europejskich państwach.

Wydatki publiczne wynoszą 19% PKB Unii Europejskiej, stąd przetargi są ważnym źródłem napędzającym gospodarkę, a przez to powinny być narzędziem transformacji rynku w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Jednym z celów projektu PAPIRUS było wdrożenie nowoczesnej procedury zamówień publicznych polegającej na dostarczaniu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu i do wznoszenia budynków charakteryzujących się prawie zerowym zużyciem energii. Przetargi zaplanowano w czterech europejskich krajach: Niemczech, Włoszech, Norwegii i Hiszpanii.

Należy zaznaczyć, że przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania NIE JEST nową formą przetargu (jest tym samym postępowaniem przetargowym: nieograniczonym lub negocjacyjnym, dialogiem konkurencyjnym lub partnerstwem na rzecz innowacji). NIE JEST także nowym sposobem udzielania zamówień, korzysta bowiem z już istniejących form (prace, usługi, dostawy lub partnerstwa publiczno-prywatne).

Czym jest zatem przetarg publiczny na innowacyjne rozwiązania (PPI) i jak go przeprowadzić? Kiedy najlepiej stosować PPI? Jakie niesie korzyści i zagrożenia? O tym wszystkim można przeczytać w przewodniku.

Pobierz: Zamówienia publiczne dotyczące innowacyjnych rozwiązań w sektorze budowlanym Rekomendacje z projektu PAPIRUS