26
mar

Dziś   cały świat stanął przed koniecznością zmierzenia się z pandemią COVID-19.   Jest to bez wątpienia trudny i wyjątkowy, pod względem różnego rodzaju   ograniczeń, czas. Jednak jak każdą sytuację rynkową, zarówno sprzyjającą, jak   i tą stanowiącą wyzwanie, można wykorzystać do budowania przewagi   przedsiębiorstwa.

Paradoksalnie,   to właśnie trudne sytuacje są zawsze najlepszym momentem na gromadzenie   wiedzy, pozyskiwania „asów do talii kart”, by finalnie osiągnąć swoje   strategiczne cele (zwiększenie udziałów rynkowych, rozpoznawalność marki).

Pracując nad nową edycją raportu RYNEK POKRYĆ   DACHOWYCH W POLSCE oprócz standardowych danych odnoszących się do struktury   rynku, rozpoznawalności marek, stopnia ich polecania, uwzględniliśmy   segmentację dekarzy, która pozwoli przygotować odpowiednie strategie   działania dostosowane do poszczególnych segmentów rynku. W aktualnej sytuacji   rynkowej znajomość subrynków dekarzy jest kluczem do zbudowania odpowiednich   strategii działania. Tym bardziej, iż segmentację dekarzy przygotowano przy   wykorzystaniu metody LCA (Latent Class Analysis). Jest to aktualnie   najnowocześniejsza metoda wykorzystywana do podziału populacji na subrynki, a   dodatkowo jest narzędziem wartościowym nie tylko dla analityka, ale przede   wszystkim dla osoby odpowiedzialnej za strategię marketingową. Im bardziej   bowiem wyraźny podział na segmenty, tym łatwiej wyznaczyć strategię dla   każdego z nich. Wyodrębniliśmy trzy segmenty, z czego ponad połowa dekarzy   (53,5%) reprezentuje segment 2. Co charakteryzuje poszczególne grupy   wykonawców? To wszystko w raporcie.

Dodatkowo przygotowana została wielkość rynku   pokryć dachowych za 2019 rok uwzględniająca poszczególny typ   budownictwa (jednorodzinne, wielorodzinne i niemieszkalne) oraz rodzaj   pokrycia dachowego (blaszane, ceramiczne, cementowe, bitumiczne,   pozostałe). Dzięki cykliczności opracowywania raportów dysponujemy długim   szeregiem czasowym, który umożliwił opracowanie prognoz wielkości rynku na   lata 2020-2022. Dodatkowo ze względu na wczesny etap pandemii COVID-19 w   Polsce i dynamicznie zmieniającą się sytuację wszyscy,  którzy zamówią   raport w najbliższym czasie otrzymają w   drugiej połowie 2020 roku zaktualizowaneprognozy wielkości rynku   pokryć dachowych. Jest to dodatkowa korzyść, którą postanowiliśmy wprowadzić   w związku z zaistniałą sytuacją.

mrb_okl_listopad_2019

Kontakt w sprawie raportu:  

Beata Tomczak-Majewska  

beata_tomczak

tel.  kom. +48 603 765 304   e-mail: b.tomczak@asm-poland.com.pl