30
paź

Skuteczne strategie sprzedaży produktów i usług budowlanych zostały omówione podczas organizowanej przez ASM  konferencji MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2014, która odbyła się 28 października w Warszawie.

 

 

Patronat honorowy Ministra Gospodarki

Konferencja

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2014

 

KOMPENDIUM WIEDZY O AKTUALNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI I BRANŻY BUDOWLANEJ

a ponadto…

PREZENTACJE BIEŻĄCYCH TRENDÓW MARKETINGOWYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ

Wg ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku dodatnia dynamika produkcji budowlano-montażowej po trzech kwartałach 2014 roku zwiastuje poprawę sytuacji w branży budowlanej w 2015 r. Skuteczna sprzedaż produktów i usług budowlanych wymaga jednak ciągłego monitoringu oraz kompleksowego podejścia do procesu produkcji i dystrybucji.

28 października w Warszawie, w Sound Garden Hotel odbyła się organizowana przez ASM konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2014. Konferencja – podobnie jak w roku poprzednim – odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki.

 

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania uczestników dokonała Małgorzata Walczak-Gomuła (Prezes Zarządu ASM). 

Następnie Mowę otwarcia wygłosił Piotr Styczeń (w ubiegłych latach Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa), który w swych słowach skierowanych do uczestników konferencji szczególnie podkreślił znaczenie optymalizacji i informatyzacji w budownictwie.Tegoroczna – siedemnasta już edycja konferencji, podejmowała aktualną dla branży tematykę w trzech sesjach:

  1. POLSKIE BUDOWNICTWO POD LUPĄ – sesja analityczno-prognostyczna
  2. ZMIANY PRAWNE W ZAKRESIE EKOLOGII A POLSKIE BUDOWNICTWO – ISTOTNE ZAGROŻENIE, CZY NATURALNY CYKL WPROWADZANIA ZMIAN – sesja panelowa
  3. UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM – sesja marketingowa

 

Sesja Pierwsza konferencji prezentowana przez prelegentów ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, dotyczyła stanu aktualnego sektora budowlanego w Polsce oraz prognoz.


Pierwszą prezentację konferencyjną zatytułowaną Przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji gospodarczej kraju przedstawiła Beata Tomczak (Główny Analityk Rynku ASM). Prelegentka zaprezentowała sytuację ekonomiczną kraju uwzględniającą stopień wzrostu gospodarczego oraz jego determinanty. Analiza objęła rynek makroekonomiczny, rynek pracy jak również koniunkturę w budownictwie obejmującą dynamikę i wartość produkcji budowlano-montażowej oraz prognozy jej rozwoju na rok 2015.Kolejną prelegentką była Joanna Florczak-Czujwid (Senior Project Manager ASM), która wystąpiła z prezentacją “Wyniki budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego oraz perspektywy ich rozwoju.” Skala budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego została przedstawiona w kontekście najważniejszych wskaźników aktywności na rynku – liczby przekazanych do użytkowania obiektów, wydanych pozwoleń na budowę oraz liczby rozpoczętych budów. Zaprezentowana została również projekcja przyszłego potencjału budownictwa.W następnej kolejności prowadzący konferencję Przemysław Dana (International PR Manager ASM), udzielił głosu Marcie Łuszczyńskiej (Project Manager ASM). Jej wystąpienie zatytułowane “Perspektywa 2014-2020. Budownictwo inżynieryjne w świetle finansowania unijnego” dotyczyło głównych założeń nowej perspektywy finasowania w odniesieniu m.in.  do transportu kolejowego, drogowego, czy energetyki.Następnie po raz kolejny wystąpiła Beata Tomczak, która w prezentacji „Stały monitoring rynku budowlanego niezbędnym narzędziem budowania strategii firmy” podjęła temat identyfikacji danych niezbędnych do stałego monitorowania rynku budowlanego ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwach.


W dalszej części Sesji I-szej wystąpili Małgorzata Walczak-Gomuła i Dariusz Muślewski (Dyrektor Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma), którzy podjęli temat standardów jakości obsługi klienta i skutecznej dystrybucji. Tematyka została omówiona w kontekście Dnia Dystrybutora, który odbędzie się 10-go marca 2015 r. podczas targów Budma. Jednym z elementów programowych będzie Gala Wręczenia Nagród Dystrybutor Roku 2015, które sa przyznawane na podstawie badań Mystery Shopping realizowanych przez ASM.Sesję pierwsza konferencji zakończyła prezentacja „Przegląd zmian w polskim prawie cywilnym dotyczących odpowiedzialności za jakość towarów i usług. Implementacja dyrektywy unijnej 2011/83/UE z 25.10.2011 r. oraz jej skutki dla rynku budowlanego” wygłoszona przez radcę prawnego Marcina Błędowskiego – przedstawiciela Partnera Głównego konferencji – Grupy Kapitałowej Obligo.Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy mogli nawzajem się przywitać, przeprowadzać dyskusje w mniejszych grupach oraz odnowić i nawiązać relacje biznesowe, rozpoczęto Panel dyskusyjny. W debacie moderowanej przez Przemysława Danę wzięli udział: Urszula Maliszewska (Dyrektor Handlowy, Austrotherm), Janusz Komurkiewicz (Prezes Zarządu, Fakro), Jacek Michalak (Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju, Atlas), Henryk Kwapisz (Dyrektor Relacji Instytucjonalnych, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. / Isover), Piotr Dauksza (Prezes Zarządu, H+H Polska) oraz Patryk Fiks (Adwokat, OBLIGO Sieczkowski i Spółka. Sp.k.). Eksperci podjęli temat regulacji i wymogów unijnych związanych z ekologią od różnych aspektów, uwzględniając kwestie kosztów, rozwoju firm oraz specjalistycznego wykonawstwa. Uczestnicy konferencji mieli również okazję do dyskusji z panelistami.Sesja marketingowa rozpoczęła się prezentacją Marty Łuszczyńskiej, która podjęła kwestię modernizacji w prezentacji “Marka, wizerunek, jakość obsługi – czyli na co zwraca uwagę statystyczny Kowalski podczas planowania remontu”. Scharakteryzowany został proces planowania oraz przeprowadzania remontu oraz czynniki mające wpływ na wybór produktów budowlanych.


Ostatnią prelekcją konferencji było wystąpienie “Badania w środowisku naturalnym najlepszą drogą do maksymalizacji osiągnięć w sprzedaży” wygłoszone przez Joannę Florczak-Czujwid i Michała Modlińskiego (Dyrektor ds. rozwoju biznesu, BTI Consulting). Poruszone zostały kwestie badań Mystery Shopping, które maja za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez dostarczanie rzetelnych informacji na temat poziomu świadczonych usług.Konferencja zakończyła się loterią wizytówkową, ASM ufundował dla laureata nagrodę w postaci numeru kwartalnego raportu Monitoring Rynku Budowlanego. Wszyscy uczestnicy otrzymali voucher uprawniający do promocyjnych cen raportów syndykatowych ASM.


Tematykę podejmowaną podczas prezentacji i panelu uczestnicy mogli kontynuować podczas lunchu. Rozmowy, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów handlowych to wartość dodana konferencji, która cieszyła się ogromną frekwencją. Dopisali przedstawiciele firm z branży budowlanej i inwestycyjnej, instytucji naukowych, firm zajmujących się marketingiem oraz mediów. Bardzo znaczące dla organizatorów jest to, że wśród gości znaleźli się i ci, którzy po raz kolejny uczestniczyli w konferencji, jak i reprezentanci firm, które miały okazję pierwszy raz uczestniczyć w tym wydarzeniu. Śmiało można stwierdzić, że tegoroczna edycja konferencji Monitoring Rynku Budowlanego to kolejny sukces ASM. 

Dziękujemy Panu Ministrowi Gospodarki za okazane Nam zaufanie.

Dziękujemy Prelegentom i Panelistom za interesujące i merytoryczne wystąpienia.

Dziękujemy Partnerowi Kluczowemu oaz Patronom za owocną współpracę.

Zapraszamy do uczestnictwa i współpracy przy kolejnej edycji.

 

Organizator:

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Partner Kluczowy

Patroni Branżowi