11
lut

Przedstawić rezultaty tak atrakcyjnie, aby zapewnić im dobrą promocję oraz upowszechnienie pozyskanej w nich wiedzy: oto wyzwanie, przed którym staje ASM wówczas, gdy zbliża się konferencja finałowa unijnego projektu.

Jako doświadczony partner, realizujący zadania w zakresie eksploatacji, strategii marketingowej, promocji czy upowszechniania rezultatów projektu, ASM bardzo często bierze udział w organizowaniu konferencji finałowych. Tym razem mieliśmy zaszczyt organizować spotkanie końcowe projektu HISER w Brukseli. Przed nami kolejne, podobne wydarzenia w projektach MOEEBIUS i BERTIM.

Konferencja finałowa projektu HISER odbyła się w Brukseli (Hotel La Plaza), 16 listopada 2018 roku. Zorganizowana została w ramach tygodnia Raw Materials Week 2019: jednego z najistotniejszych w Europie wydarzeń dedykowanych zagadnieniom gospodarki odnawialnej w budownictwie. Składa się ono z serii spotkań pod auspicjami Komisji Europejskiej, zorganizowanych głównie w celu omówienia najnowszych zagadnień w zakresie odzyskiwania surowców wtórnych. Stwarza zatem dobrą okazję wszystkim zainteresowanym do przedyskutowania spraw związanych z przepisami, technologią, współpracą międzynarodową, wymiany wiedzy itp.

W konferencji finałowej projektu HISER  pod hasłem: „Korzyści płynące z recyklingu oraz odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów budowlanych” , którą w Brukseli zorganizowali eksperci  Działu Współpracy Międzynarodowej ASM, wzięło udział ponad pięćdziesięciu uczestników. Członkowie konsorcjum HISER skorzystali zatem z okazji, by zainteresowanym przedstawić wszystkie znaczące rezultaty prac, jakie w zakresie odzyskiwania surowców budowlanych prowadzono w projekcie na przestrzeni ostatnich czterech lat. Konferencja HISER poprzedzona była warsztatem, prezentującym osiągnięcia projektu w zakresie standaryzacji i certyfikacji gotowych do wprowadzenia na rynek innowacji budowlanych – przede wszystkim produktów, wykorzystujących surowce wtórne odzyskiwane z odpadów rozbiórkowych.

Przebieg finałowej konferencji projektu HISER został zarejestrowany i udostępniony publicznie: Filmy, nagrane w czasie poszczególnych prezentacji dostępne są na stronie internetowej projektu:

http://hiserproject.eu/index.php/final-conference

28 lutego 2019 roku ASM organizować będzie natomiast konferencję finałową projektu MOEEBIUS (Optymalizacja Kształtowania Efektywności Energetycznej w Budynkach dla Zrównoważonego Rozwoju Miast), która odbędzie się w austriackim Wels, w ramach kongresu World Sustainable Energy Days 2019. Prezentacja MOEEBIUS odbędzie się w ramach oddzielnego cyklu konferencji, poświęconego zagadnieniom efektywności energetycznej w Europie (European Energy Efficiency Conference). Szczegóły, związane z rejestracją na konferencję znajdują się pod niniejszym linkiem:

http://www.moeebius.eu/36-coming-events/351-world-sustainable-energy-days-27-february-1-march-2019-wels-austria

ASM jako współorganizator weźmie również aktywny udział w konferencji finałowej projektu BERTIM. To wydarzenie odbędzie się w ramach dziewiątej edycji Międzynarodowego Forum Budownictwa Drewnianego 2019 (Forum Bois Construction) we francuskim Nancy, w dniach 3-5.04.2019. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla tego sektora w Europie:

http://www.bertim.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=136:save-the-date-bertim-final-conference-forum-bois-construction-2019-3-5-04-2019&catid=10&lang=en&Itemid=131