full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Usługi

grafika_naglowek_uslugi

Pełen zakres usług

BADANIA

 • Diagnoza potrzeb badawczych
 • Zaprojektowanie metodyki i narzędzi badawczych
 • Wycena
 • Zbieranie danych
 • Analiza, wyniki, prognozy
 • Wdrażanie
[button target='_blank' ' align_button='left' a_fffect='fadeInRight' link='http://asm-poland.com.pl/?p=1672' background='#26ade4' border='' color='#ffffff' icon='search' hover_bg_color='#071a30'

PROJEKTY

 • Strukturalne i międzynarodowe
 • Aplikacja, pozyskiwanie środków
 • Pozyskiwanie partnerów
 • Realizacja, koordynacja
 • Promocja
 • Wdrażanie
[button target='_blank' ' align_button='left' a_fffect='fadeInRight' link='http://asm-poland.com.pl/?p=3384' background='#26ade4' border='' color='#ffffff' icon='search' hover_bg_color='#071a30'

CONSULTING

KOOPERACJA

 • Konsorcja
 • Klastry
 • Alianse strategiczne
 • Tworzenie organizacji
[button target='_blank' ' align_button='left' a_fffect='fadeInRight' link='http://asm-poland.com.pl/pl/najwazniejsi-klienci/' background='#26ade4' border='' color='#ffffff' icon='search' hover_bg_color='#071a30'

Pomożemy Ci zrozumieć Klientów i zwiększyć zyski Twojej firmy. Jesteśmy obecni na każdym etapie prowadzenia biznesu: od badania potencjału rynku, na którym chcesz wystartować, przez badania wizerunku marki, analizę konkurencji, badania satysfakcji klientów, badania skuteczności działań promocyjnych, aż po badania wewnątrz firmy. Wszystko po to, by być na bieżąco ze swoją ofertą i wiedzieć jak ją modyfikować, dopasowując ją do potrzeb swoich Klientów!

BADANIA WIZERUNKU MARKI

BADANIA WIZERUNKU MARKI

Po co nam badania wizerunku marki?

Badanie wizerunku marki da nam odpowiedź, w jakim kontekście postrzegana jest nasza marka i jak widzą nas Klienci. Badanie to pozwoli nam zweryfikować dotychczas realizowaną strategię komunikacji i zaplanować kolejne kroki, aby nasz wizerunek był pozytywnie odbierany przez konsumentów.

Sposoby realizacji badań:

 • Badanie rozpoznawalności marki
 • Pozycja marki na tle konkurencji
 • Analizy benchmarkingowe
 • Analiza wskaźników
 • Analiza postrzegania marki
 • Określenie stopnia przychylności klientów wobec marki

Badanie wizerunku marki - techniki:

CATI/CAWI/PAPI/EYETRACKING

już dziś złóż zapytanie ofertowe


BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

Po co nam badania satysfakcji klienta?

Codzienna troska o markę, właściwy kontakt z klientem oraz dbałość o wizerunek firmy to trudne zadania. Biorąc pod uwagę również fakt, iż koszty pozyskania nowych klientów są zdecydowanie wyższe, niż zatrzymania obecnego – monitoring zadowolenia klientów jest niezbędnym narzędziem w pracy każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest zaspokajanie potrzeb klientów i dbałość o ich pozytywny konsumencki byt, czego efektem jest ich lojalność.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Określenie mocnych i słabych stron współpracy
 • Porównanie z konkurencją
 • Wskazanie dobrych praktyk
 • Możliwości podwyższenia poziomu zadowolenia klientów
 • Analiza wskaźników (np. NPS, CSI)

 

Badanie satysfakcji klienta – techniki:

CATI/CAWI/MYSTERY CLIENT/FGI/IDI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA NOWY RYNEK

Aby podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek niezmiernie istotne jest poznanie tendencji jego rozwoju, otocznia konkurencyjnego oraz potrzeb klientów w odniesieniu do produktów i usług. Mogą one istotnie się różnić w zależności od regionu, kraju a nawet miasta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie wielkości rynku
 • Analiza konkurencji (udziały rynkowe, strategia, produkty)
 • Analiza cen
 • Poszukiwanie trendów
 • Prognozy rozwoju rynku
 • Badanie dystrybucji i cen

 

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

Strategia wprowadzenia produktu na rynek pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez ustalenie celów dla kolejnych etapów procesu wprowadzania produktu. Strategia wskazuje również narzędzia pozwalające osiągać wyznaczone cele. Odpowiednio przygotowany plan wprowadzenia produktu na rynek umożliwia dokonywanie bieżącej oceny efektów podejmowanych działań i zapobiega podejmowaniu działań nieprzemyślanych.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Testowanie nowego produktu wśród klientów
 • Analiza kanału dystrybucji
 • Analiza konkurencji
 • Badanie poziomu sprzedaży

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

Po co nam badania segmentacji klientów?

Strategie segmentacji klientów są dla firm kluczem do osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy zapewnieniem klientowi optymalnej obsługi, a maksymalizacją korzyści wynikających ze świadczenia usługi długoterminowych przychodów i utrzymaniem lojalności klienta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Podział klientów na różnorodne grupy
 • Analiza produktów pod względem dopasowania do grup klientów
 • Opracowanie strategii marketingowej dla grup klientów
 • Badanie czynników i potrzeb klientów

 

Badanie segmentacji klientów – techniki:

CATI/CAWI/LCA

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

Po co nam badania jakości obsługi klientów?

Jak mów stare porzekadło – „reklama dźwignią handlu”, a najlepszą reklamą jest to co klient widzi i słyszy, to z czym spotka się na co dzień. Z punktu widzenia konsumenta nie jest ważny wyłącznie produkt. Liczy się także sposób, w jaki go sprzedano, jego serwis, obsługa, wygląd placówki… czyli czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność. Badanie jakości obsługi klientów ma za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Analiza systemu jakości obsługi klienta
 • Audyty tajemniczych klientów
 • Analiza wskaźników i indeksów jakości obsługi
 • Jakościowa ocena systemu obsługi

 

Badanie wizerunku jakości obsługi klientów  - techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/MYSTERY CLIENT

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY

 

Zbadanie skuteczności oddziaływania kampanii reklamowej pozwala ocenić, na ile efektywnie zostały wydane pieniądze na nią przeznaczone jak również daje możliwość uniknięcia ewentualnych błędów przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie przekazu reklamowego
 • Badanie konceptów reklamowych (hasło, grafika, logo, itp.)
 • Analiza komunikatu reklamowego i jego odbiór
 • Analiza wskaźników (np. OTH, OTS)

 

Badanie efektywności działań promocyjnych – techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/IDI/FGI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

Po co nam badania potencjału inwestycyjnego?

Atrakcyjność przedsięwzięcia jest zjawiskiem kompleksowym, wieloaspektowym, jednocześnie trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Podstawą atrakcyjności inwestycyjnej jest określenie mocnych i słabych stron dla każdego z wariantów projektu na różnych płaszczyznach. Powszechnie rozumiana jest ona jako kombinacja korzyści jakie może przynieść inwestycja i poszczególne jej cechy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie poziomu zainteresowania lokalizacją/obiektem/inwestycją
 • Analiza zainteresowań potencjalnych klientów
 • Badanie potrzeb inwestycyjnych np. w regionie

 

Badanie potencjału inwestycyjnego – techniki:

CATI/CAWI/DESK RESEARCH/FORESIGHT

już dziś złóż zapytanie ofertowe


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY

BADANIA HR

Pracownicy stanowią najważniejszy zasób organizacji. Jego właściwa diagnoza pozwala na podniesienie efektywności pracy, optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, wzrost motywacji do pracy, usprawnienie komunikacji, wzrost stopnia utożsamiania się z organizacją, a także planowanie rozwoju zawodowego pracowników.

 

Do analiz z obszaru zasobów ludzkich należą:

 

 • Badanie satysfakcji z pracy
 • Ocena pracownicza
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Analiza zaangażowania pracowników
 • Badanie komunikacji wewnętrznej

 

BADANIE SATYSFAKCJI Z PRACY

Analiza satysfakcji pozwala określić stopień zadowolenia pracowników z wykonywanych obowiązków. Przekłada się on bezpośrednio na motywację i zaangażowanie zatrudnionych w organizacji osób, a w efekcie na osiągane przez nich wyniki.

 

W ramach badań prowadzi się wśród pracowników analizy:

 • Płacy i systemów motywacyjnych
 • Relacji ze współpracownikami i przełożonymi
 • Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Charakteru pracy poszczególnych stanowisk
 • Oceny wizerunku firmy

 

OCENA PRACOWNICZA

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych jest nieodłącznym elementem skutecznej polityki personalnej. Stanowi ono podstawę zwiększania efektywności zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Główne korzyści wynikające z jego funkcjonowania w organizacji to lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz zmniejszenie fluktuacji poprzez lepsze dopasowanie zadań i obowiązków do umiejętności i preferencji poszczególnych osób.

 

W celu dokonania oceny pracowniczej wykorzystuje się następujące narzędzia:

 

 • Metoda 360o
 • Punktowa skala oceny
 • Technika wydarzeń krytycznych
 • Badanie kluczowych wskaźników efektywności
 • Metoda porównywani parami

 

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przeprowadzenie analizy pozwala na określenie luk kompetencyjnych pracowników w określonych zakresach. Jej celem jest jak najlepsze dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb osób zatrudnionych w organizacji.

 

Efektywna analiza polega na określeniu:

 

 • Obszarów, w których powinni doskonalić się pracownicy
 • Preferowanych form zdobywania wiedzy
 • Pożądanej częstotliwości szkoleń

 

ANALIZA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Stałe monitorowanie zaangażowania pracowników jest narzędziem diagnostycznym umożliwiającym poznanie czynników, które mają bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wysoki stopień zaangażowania wśród osób w niej zatrudnionych stanowi o skutecznej polityce personalnej.

 

W celu oceny zaangażowania bada się:

 

 • Stopień identyfikacji z firmą
 • Podejmowanie własnych inicjatyw
 • Czynniki mające wpływ na poszczególne zachowania pracownicze
 • System motywacyjny
 • Stopień partycypacji w podejmowaniu decyzji

 

BADANIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Efektywne funkcjonowanie zespołu pracowników uwarunkowane jest poprawnym przepływem informacji pomiędzy jego członkami. Brak prawidłowej komunikacji przyczynia się do spadku osiąganych wyników, a także może prowadzić do konfliktów interpersonalnych. Badanie pozwala na określenie formalnych oraz nieformalnych aspektów komunikowania oraz prowadzi do usprawnienia procesów komunikacyjnych.

 

Do stosowanych w tym przypadku metod należą:

 

 • Ocena przepływu informacji w relacjach pionowych oraz poziomych
 • Diagnoza zniekształceń w procesie komunikowania
 • Dostępność do poszczególnych źródeł informacji

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA WIZERUNKU MARKI

BADANIA WIZERUNKU MARKI

Po co nam badania wizerunku marki?

Badanie wizerunku marki da nam odpowiedź, w jakim kontekście postrzegana jest nasza marka i jak widzą nas Klienci. Badanie to pozwoli nam zweryfikować dotychczas realizowaną strategię komunikacji i zaplanować kolejne kroki, aby nasz wizerunek był pozytywnie odbierany przez konsumentów.

Sposoby realizacji badań:

 • Badanie rozpoznawalności marki
 • Pozycja marki na tle konkurencji
 • Analizy benchmarkingowe
 • Analiza wskaźników
 • Analiza postrzegania marki
 • Określenie stopnia przychylności klientów wobec marki

Badanie wizerunku marki - techniki:

CATI/CAWI/PAPI/EYETRACKING

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

Po co nam badania satysfakcji klienta?

Codzienna troska o markę, właściwy kontakt z klientem oraz dbałość o wizerunek firmy to trudne zadania. Biorąc pod uwagę również fakt, iż koszty pozyskania nowych klientów są zdecydowanie wyższe, niż zatrzymania obecnego – monitoring zadowolenia klientów jest niezbędnym narzędziem w pracy każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest zaspokajanie potrzeb klientów i dbałość o ich pozytywny konsumencki byt, czego efektem jest ich lojalność.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Określenie mocnych i słabych stron współpracy
 • Porównanie z konkurencją
 • Wskazanie dobrych praktyk
 • Możliwości podwyższenia poziomu zadowolenia klientów
 • Analiza wskaźników (np. NPS, CSI)

 

Badanie satysfakcji klienta – techniki:

CATI/CAWI/MYSTERY CLIENT/FGI/IDI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA NOWY RYNEK

Aby podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek niezmiernie istotne jest poznanie tendencji jego rozwoju, otocznia konkurencyjnego oraz potrzeb klientów w odniesieniu do produktów i usług. Mogą one istotnie się różnić w zależności od regionu, kraju a nawet miasta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie wielkości rynku
 • Analiza konkurencji (udziały rynkowe, strategia, produkty)
 • Analiza cen
 • Poszukiwanie trendów
 • Prognozy rozwoju rynku
 • Badanie dystrybucji i cen

 

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

Strategia wprowadzenia produktu na rynek pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez ustalenie celów dla kolejnych etapów procesu wprowadzania produktu. Strategia wskazuje również narzędzia pozwalające osiągać wyznaczone cele. Odpowiednio przygotowany plan wprowadzenia produktu na rynek umożliwia dokonywanie bieżącej oceny efektów podejmowanych działań i zapobiega podejmowaniu działań nieprzemyślanych.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Testowanie nowego produktu wśród klientów
 • Analiza kanału dystrybucji
 • Analiza konkurencji
 • Badanie poziomu sprzedaży

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

Po co nam badania segmentacji klientów?

Strategie segmentacji klientów są dla firm kluczem do osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy zapewnieniem klientowi optymalnej obsługi, a maksymalizacją korzyści wynikających ze świadczenia usługi długoterminowych przychodów i utrzymaniem lojalności klienta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Podział klientów na różnorodne grupy
 • Analiza produktów pod względem dopasowania do grup klientów
 • Opracowanie strategii marketingowej dla grup klientów
 • Badanie czynników i potrzeb klientów

 

Badanie segmentacji klientów – techniki:

CATI/CAWI/LCA

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

Po co nam badania jakości obsługi klientów?

Jak mów stare porzekadło – „reklama dźwignią handlu”, a najlepszą reklamą jest to co klient widzi i słyszy, to z czym spotka się na co dzień. Z punktu widzenia konsumenta nie jest ważny wyłącznie produkt. Liczy się także sposób, w jaki go sprzedano, jego serwis, obsługa, wygląd placówki… czyli czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność. Badanie jakości obsługi klientów ma za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Analiza systemu jakości obsługi klienta
 • Audyty tajemniczych klientów
 • Analiza wskaźników i indeksów jakości obsługi
 • Jakościowa ocena systemu obsługi

 

Badanie wizerunku jakości obsługi klientów  - techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/MYSTERY CLIENT

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY

 

Zbadanie skuteczności oddziaływania kampanii reklamowej pozwala ocenić, na ile efektywnie zostały wydane pieniądze na nią przeznaczone jak również daje możliwość uniknięcia ewentualnych błędów przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie przekazu reklamowego
 • Badanie konceptów reklamowych (hasło, grafika, logo, itp.)
 • Analiza komunikatu reklamowego i jego odbiór
 • Analiza wskaźników (np. OTH, OTS)

 

Badanie efektywności działań promocyjnych – techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/IDI/FGI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

Po co nam badania potencjału inwestycyjnego?

Atrakcyjność przedsięwzięcia jest zjawiskiem kompleksowym, wieloaspektowym, jednocześnie trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Podstawą atrakcyjności inwestycyjnej jest określenie mocnych i słabych stron dla każdego z wariantów projektu na różnych płaszczyznach. Powszechnie rozumiana jest ona jako kombinacja korzyści jakie może przynieść inwestycja i poszczególne jej cechy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie poziomu zainteresowania lokalizacją/obiektem/inwestycją
 • Analiza zainteresowań potencjalnych klientów
 • Badanie potrzeb inwestycyjnych np. w regionie

 

Badanie potencjału inwestycyjnego – techniki:

CATI/CAWI/DESK RESEARCH/FORESIGHT

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY

BADANIA HR

Pracownicy stanowią najważniejszy zasób organizacji. Jego właściwa diagnoza pozwala na podniesienie efektywności pracy, optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, wzrost motywacji do pracy, usprawnienie komunikacji, wzrost stopnia utożsamiania się z organizacją, a także planowanie rozwoju zawodowego pracowników.

 

Do analiz z obszaru zasobów ludzkich należą:

 

 • Badanie satysfakcji z pracy
 • Ocena pracownicza
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Analiza zaangażowania pracowników
 • Badanie komunikacji wewnętrznej

 

BADANIE SATYSFAKCJI Z PRACY

Analiza satysfakcji pozwala określić stopień zadowolenia pracowników z wykonywanych obowiązków. Przekłada się on bezpośrednio na motywację i zaangażowanie zatrudnionych w organizacji osób, a w efekcie na osiągane przez nich wyniki.

 

W ramach badań prowadzi się wśród pracowników analizy:

 • Płacy i systemów motywacyjnych
 • Relacji ze współpracownikami i przełożonymi
 • Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Charakteru pracy poszczególnych stanowisk
 • Oceny wizerunku firmy

 

OCENA PRACOWNICZA

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych jest nieodłącznym elementem skutecznej polityki personalnej. Stanowi ono podstawę zwiększania efektywności zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Główne korzyści wynikające z jego funkcjonowania w organizacji to lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz zmniejszenie fluktuacji poprzez lepsze dopasowanie zadań i obowiązków do umiejętności i preferencji poszczególnych osób.

 

W celu dokonania oceny pracowniczej wykorzystuje się następujące narzędzia:

 

 • Metoda 360o
 • Punktowa skala oceny
 • Technika wydarzeń krytycznych
 • Badanie kluczowych wskaźników efektywności
 • Metoda porównywani parami

 

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przeprowadzenie analizy pozwala na określenie luk kompetencyjnych pracowników w określonych zakresach. Jej celem jest jak najlepsze dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb osób zatrudnionych w organizacji.

 

Efektywna analiza polega na określeniu:

 

 • Obszarów, w których powinni doskonalić się pracownicy
 • Preferowanych form zdobywania wiedzy
 • Pożądanej częstotliwości szkoleń

 

ANALIZA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Stałe monitorowanie zaangażowania pracowników jest narzędziem diagnostycznym umożliwiającym poznanie czynników, które mają bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wysoki stopień zaangażowania wśród osób w niej zatrudnionych stanowi o skutecznej polityce personalnej.

 

W celu oceny zaangażowania bada się:

 

 • Stopień identyfikacji z firmą
 • Podejmowanie własnych inicjatyw
 • Czynniki mające wpływ na poszczególne zachowania pracownicze
 • System motywacyjny
 • Stopień partycypacji w podejmowaniu decyzji

 

BADANIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Efektywne funkcjonowanie zespołu pracowników uwarunkowane jest poprawnym przepływem informacji pomiędzy jego członkami. Brak prawidłowej komunikacji przyczynia się do spadku osiąganych wyników, a także może prowadzić do konfliktów interpersonalnych. Badanie pozwala na określenie formalnych oraz nieformalnych aspektów komunikowania oraz prowadzi do usprawnienia procesów komunikacyjnych.

 

Do stosowanych w tym przypadku metod należą:

 

 • Ocena przepływu informacji w relacjach pionowych oraz poziomych
 • Diagnoza zniekształceń w procesie komunikowania
 • Dostępność do poszczególnych źródeł informacji

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

TECHNIKI BADAWCZE

 


 • TECHNIKI JAKOŚCIOWE


 • TECHNIKI ILOŚCIOWE


 • DESK RESEARCH


 • MYSTERY CLIENT


 • TECHNIKI PROGNOSTYCZNO-ANALITYCZNE


 • TECHNIKI BIOMETRYCZNE


 

Oferujemy najbardziej kompleksowy wybór technik badawczych na rynku, aby wspomóc Państwa biznes efektywnie i w każdym jego aspekcie. Odnajdziecie Państwo w naszych usługach zarówno bezpośrednie wywiady ankietowe (PAPI), ankiety online (CAWI), analizę desk research, wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI), badania telefoniczne (CATI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), a także wywiady grupowe (FGI).

Potrzebujesz analiz gospodarczych, badań marketingowych lub społecznych?

Szukasz partnerów i dofinansowania na realizację projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i gospodarczych?

SKORZYSTAJ Z OFERTY EKSPERTA!

 

 

Proponujemy zarówno produkty pojedyncze, jak i rozwiązania holistyczne,

które skracają ścieżkę dostępu do poszczególnych usług i umożliwiają optymalizację kosztów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1100 ..