full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Realizacja projektów B+R

Szukasz partnerów i dofinansowania na realizację projektów badawczych, inwestycyjnych, szkoleniowych i gospodarczych?

Planujesz projekt w Polsce lub poza jej granicami?

SKORZYSTAJ Z OFERTY EKSPERTA!

0

 

projektów  polskich i międzynarodowych

zrealizowaliśmy od 2002 r.

0

 

krajów Europy

to teren naszych działań

0

 

partnerów polskich i międzynarodowych

z nami współpracuje

0

 

Nagrody Kryształowej Brukselki otrzymaliśmy za osiągnięcia w Programach Ramowych UE

Aplikujemy  i realizujemy projekty zarówno z unijnych środków krajowych  funduszy strukturalnych,

jak i bezpośrednio z Komisji Europejskiej na projekty międzynarodowe.

Od 2011 r. decyzją Ministra Gospodarki, posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego, co kwalifikuje nas jako jednostkę naukową. Certyfikat jest sukcesywnie odnawiany, najnowsze potwierdzenie statusu CBR otrzymaliśmy w 2020 r.

 

W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy projekty B+R z następujących obszarów:

 • badania biometryczne
 • motion capture
 • prototypy
 • aplikacje wykorzystujące algorytmy SI
 • płatności elektroniczne
 • systemy zdalnej opieki nad osobami starszymi
 • procesy produkcyjne
 • technologie bakterio i grzybobójcze
 • produkcyjne linie technologiczne

REALIZUJEMY PROJEKTY KRAJOWE W 7 OBSZARACH

PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA POLSKI

 • Infrastruktura i Środowisko – 27 513,9 mln
 • Inteligentny Rozwój – 8 614,1 mln €
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4 419,3 mln €
 • Polska Cyfrowa – 2 255,6 mln € P
 • Polska Wschodnia – 2 117,2 mln €
 • Pomoc Techniczna – 700,1 mln €

OBSZARY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

 • Wzmacnianie działalności B+R
 • Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE (odnawialne źródła energii)
 • Adaptacja przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian gospodarczych

PLAN I REALIZACJA INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI I INFRASTRUKTURĘ

 • Przekażemy informacje o rodzajach inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Wyszukamy źródła finansowania dla konkretnych przedsięwzięć
 • Pozyskamy partnerów dla konkretnych przedsięwzięć
 • Zoptymalizujemy koszty procesów biznesowych
 • Przeprowadzimy szkolenia i usługi doradcze
 • Kompleksowo skoordynujemy przebieg realizacji projektów i ich rozliczanie
 • Wesprzemy proces opracowania, wdrożenia i upowszechnienia innowacji

już dziś złóż zapytanie ofertowe

REALIZUJEMY PROJEKTY MIEDZYNARODOWE W 3 PROGRAMACH

H2020

horizon2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

 

 W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln €

 

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w H2020

 • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”
 • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje
 • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne
 • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii Innowacji
 • poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE
 • współpraca z państwami trzecimi
 • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego
 • zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca
 • ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

COSME

cosme_button

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) stanowi instrument finansowania, który w dużym zakresie kontynuuje działania objęte obecnym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).  Program CIP – stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich  przedsiębiorstwach – ma na celu wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnianie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym. Ponadto ma on zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.
Składają się na niego trzy programy operacyjne:

 • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP),
 • Program  na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP),
 • Inteligentna energia – program dla Europy (IEE).

 

Z założenia mają przyczyniać się one do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspierać ich zdolność innowacyjną w danych obszarach prowadzonej działalności.

 

Budżet COSME to 2,5 miliarda €

ERASMUS+

erasmus_

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

 

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld €

Budżet programu  na rok 2014 wynosi 1,8 mld €, w tym 102 mln € zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce

już dziś złóż zapytanie ofertowe

UMOŻLIWIAMY UDZIAŁ W AKTUALNIE REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

uczestnictwo organizacji i poszczególnych pracowników w aktualnych przedsięwzięciach

 • Szkoleniach w obszarze edukacji i rynku pracy
 • Wdrożeniach innowacyjnych narzędzi badawczych i analitycznych
 • Klastrach branżowych
 • Konsorcjach projektowych

już dziś złóż zapytanie ofertowe

 


już dziś złóż zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1152 ..