11
cze

Na zlecenie Ministerstwa Finansów i Cyfryzacji realizujemy aktualnie badanie techniką CATI i IDI.

W czerwcu i lipcu przeprowadzimy wywiady z przedsiębiorcami  w zakresie zachowań, potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcji klientów Krajowej Administracji Skarbowej (urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe).