13
cze

Trwało to prawie dwa lata i wreszcie jest spodziewany sukces , wraz z organizacjami i mediami branżowymi zabiegaliśmy o ulgę dla polskiego budownictwa od końca 2016 r.

Najpierw w grudniu 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń branżowych. Zaproponowaliśmy i opracowaliśmy szczegółową analizę korzyści z wprowadzenia ulgi dla polskiej gospodarki, a podczas Forum Budownictwa na Budmie 2017 uroczyście przekazaliśmy raport Panu Ministrowi Adamczykowi.

Omawialiśmy kondycję budowlanki podczas konferencji “Chcemy uczciwego budownictwa” i podpisaliśmy Deklarację poparcia i współpracy. W trakcie licznych spotkań w gronie przedstawicieli rynku budowlanego wypracowywaliśmy metody działań i lobbingu na rzecz cennej inicjatywy. Teraz kształt nowej ulgi został doprecyzowany a my nadal będziemy wspierać tą inicjatywę i kreować rozwiązania nowych wyzwań.

Jesteśmy razem z: Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa, Związkiem Polskie Okna i Drzwi  Dobry Montaż, Stowarzyszeniem na Rzecz Systemów Ociepleń, Stowarzyszeniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO, Polskim Związkiem Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Portalem Muratorplus.pl 

https://www.muratorplus.pl/…/ulga-termomodernizacyjna-od-20…