20
sty

Na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej realizujemy badanie dotyczące stanu wiedzy osób palących i niepalących na temat chorób odtytoniowych oraz wpływu używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na życie, nastawiania oraz motywacji do rzucenia nałogu, jak również zidentyfikowanie osób deklarujących chęć rzucenia palenia.

W dużej mierze skupiamy się w nim na analizie sytuacji w firmach w zakresie prowadzenia działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy. W badaniu uwzględniamy perspektywę zarówno pracodawców, jak i pracowników. W badaniu poruszamy zarówno wątki korzystania z wyrobów tytoniowych w miejscu pracy, ale także poza nim oraz poziom motywacji do zaprzestania palenia. 

Badanie trwać będzie przez cały rok, w jego ramach łącznie zrealizujemy 3 fale badań ankietowych wśród pracodawców i pracowników. Obecnie realizujemy pierwszą część: badanie ex-ante przed realizacją ogólnopolskiej kampanii, którą planuje Zamawiający, kolejna fala badania: badanie on-going będzie miało miejsce w połowie roku i zostanie rozszerzone o komponent oceniający skuteczność prowadzonej przez Zamawiającego kampanii, a ostatnia fala: badanie ex-post zostanie zrealizowane pod koniec roku i będzie stanowiło również podsumowanie wspomnianej kampanii.  Łącznie w ramach badania przeprowadzimy 3000 wywiadów.

Jeśli interesują Cię badania związane z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz zachowaniami Polaków w tym zakresie – zadaj pytanie naszemu Ekspertowi.

ewelina_dabrowska

Ewelina Dąbrowska

tel. kom +48 783 717 022, e-mail: e.dabrowska@asm-poland.com.pl