full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

KONFERENCJA AKTUALNY I PRZYSZŁY PROFIL GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

KONFERENCJA

AKTUALNY I PRZYSZŁY PROFIL GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

wyniki badań diagnostyczno – prognostycznych

Wydarzeniem podsumowującym realizację projektu pt.: Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego, była konferencja zorganizowana pod tym samym tytułem w dniu 10 lutego 2010 w Hotelu Novotel w Gdańsku.

Konferencja została zainaugurowana przez organizatorów o godzinie 10.30. Otwarcia i przywitania wszystkich przybyłych uczestników oraz prelegentów dokonała Pani Agnieszka Urbaniak – Dyrektor Działu Funduszy Strukturalnych, Członek Zarządu ASM.

Przebieg Konferencji był podzielony na dwie części. Część I – wprowadzającą w tematykę spotkania oraz część II ? dedykowana prezentacji rezultatów projektu.

Pierwsze wystąpienie Pani dr Ewy Kusideł z Katedry Ekonometrii Przestrzennej, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego zatytułowane: Rozwój regionalny w dobie integracji z Unią Europejską, było poświęcone realizacji założeń polityki regionalnej  oraz aktualnemu poziomowi konwergencji poszczególnych regionów RP.

Kolejne wystąpienie zatytułowane: Innowacje a funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w związku z absencją prof. nadz. dra hab. Witolda Kasperkiwicza poprowadziła Pani dr Iwona Świeczewska z Katedry Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego. W prelekcji została zaprezentowany główny postulat Strategii Lizbońskiej, czyli istota gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto zostało zilustrowane samo pojęcie innowacji oraz ich podstawowe rodzaje.

Pani dr scharakteryzowała również czynniki określające innowacyjność regionu oraz podstawowe wskaźniki wykorzystywane do diagnozowania innowacyjności regionu. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dr Iwona Świeczewska zaprezentowała potencjał innowacyjnych województwa pomorskiego wyłoniony dzięki za stosowaniu zaprezentowanych wskaźników diagnostycznych.

Ostatnim wystąpieniem pierwszej części Konferencji była Prezentacja koncepcji badawczej całości projektu zaprezentowana przez kierownika projektu – Pan Marka Skrzyńskiego. Prezentacja ta przedstawiała opis realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu oraz  jego rezultatów badawczych i popularyzatorskich.

Po dłuższej przerwie uczestnikom projektu wzmocnionym filiżanka dobrej kawy i świeżym ciastem serwowanymi przez restaurację hotelową, zaprezentowano wyniki badań prowadzonych na poszczególnych etapach realizacji procesu badawczego.

W pierwszym wystąpieniu II części konferencji Pani Dr Iwona Świeczewska przedstawiła wyniki badań wtórnych mających na celu przedstawienie charakterystyki aktualnego profilu gospodarczego województwa pomorskiego, na podstawie jego głównych determinantów, czyli analizy danych ilustrujących aktualną sytuację społeczno-gospodarcza województwa na tle kraju i pozostałych województw. Wśród prezentowanych determinantów profilu gospodarczego regionu zaprezentowano charakterystykę jego podstawowych sektorów, czyli: rolnictwa i leśnictwa, przemysłu, budownictwa i usług. Prezentacja eksponowała również pewną specjalizację województwa pomorskiego w zakresie rodzajów prowadzanej działalności gospodarczej.

W kolejnym wystąpieniu Pani Dorota Walczak z Instytutu Badawczego ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku zaprezentowała metodologię i wyniki badań ilościowych zrealizowanych w ramach projektu na próbie 1200 respondentów wywodzących się spośród przedstawicieli przedsiębiorstw działających w obszarze województwa pomorskiego. Prezentowane wyniki badań dotyczyły doświadczeń w zakresie dotychczasowego i planowanego wdrażania innowacji w dużych przedsiębiorstw oraz tych z sektora MŚP, sposobów finansowania tych inicjatyw, oraz współpracy z organizacjami zewnętrznymi wspomagającymi wdrożenia poszczególnych rodzajów innowacji.

Uzupełnieniem tego wystąpienia były wyniki badań jakościowych zaprezentowane przez Pana Marka Skrzyńskiego, które pozwoliły na głębsze zrozumienie zależności wynikających z badań ilościowych. W prezentacji tej zostały podkreślone główne uwarunkowania zakresu i rodzaju innowacji wdrażanych w poszczególnych typach przedsiębiorstw. Scharakteryzowano również główne bariery i przeszkody na jakie najczęściej napotykają przedsiębiorcy w związku z wdrażaniem innowacji.

Ostatnią prezentację zatytułowaną: Prognozy profilu gospodarczego województwa pomorskiego przedstawił Pan Dr Artur Gajdos z Katedry Ekonometrii Przestrzennej, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego. W swoim wystąpieniu Pan dr przedstawił w dziewięciu krokach opis zastosowanej metodologii badawczej oraz nowatorski opis wykorzystywanych danych źródłowych (BBC) opierających się na danych pochodzących z Banku Danych Regionalnych, Danych z badania BAEL oraz danych pochodzących z badań pierwotnych CATI.

W dalszym etapie pan dr Artur Gajdos zaprezentował prognozy podstawowych parametrów społeczno-gospodarczych regionu, w tym prognozę demograficzną, prognozę struktury sektorowej, prognozę struktury zawodowej i wykształcenia oraz prognozę zmian w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie pomorskim.

Na zakończenie Konferencji padły pytania dotyczące wiarygodności zaprezentowanych prognoz w kontekście informacji o obserwowanym spowolnieniu gospodarczym w regionie. Pan Artur Gajdos uspokajał, że w modelu prognostycznych uwzględniał parametry, aktualnego spowolnienia w pewnych szacowanych ramach, jednakże do czasu publikacji wszystkich szczegółowych danych z tego okresu przez GUS i Urząd Statystycznych w Gdańsku, trudno będzie precyzyjnie do tych zjawisk odnieść.

Pani Agnieszka Urbaniak, podziękowała uczestnikom Konferencji za partycypację w wydarzeniu, a prelegentom za wystąpienia zakończyła Dalsze dyskusje przeniosły się do kuluarów restauracyjnych. Konferencja zakończyła się Lunchem, a całość projektu sukcesem.

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1274 ..