full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2009

27 października 2009 roku w hotelu LORD w Warszawie odbyła się XII edycja konferencji Monitoring Rynku Budowlanego corocznie organizowanej przez agencję ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2009

Rola i znaczenie klastrów w budowaniu pozycji firmy na rynku

MRB

Tegoroczna edycja MRB była wyjątkowym wydarzeniem ponieważ połączona została z Konferencją europejskiego projektu REG CON“Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca

Tegoroczna edycja MRB była wyjątkowym wydarzeniem ponieważ połączona została z konferencją współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego projektu REG CON“Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów oraz międzyregionalna współpraca”.

W swym założeniu merytorycznym tematyka konferencji została podzielona na trzy sesje:

  1. Kondycja polskiego budownictwa wczoraj, dziś i jutro
  2. Rola i znaczenie klastrów w budowaniu pozycji firmy na rynku
  3. Praktyczne zastosowanie narzędzi marketingowych i PR w środowisku budowlanym

Konferencja – podobnie jak w latach poprzednich – odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Infrastruktury (wcześniej Budownictwa) dlatego też jej oficjalnego otwarcia dokonał Podsekretarz Stanu -Minister Olgierd Dziekoński

.

Minister Olgierd Dziekoński

Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym pod tytułem „Miejsce polskiego sektora budowlanego w rozwiązywaniu europejskich problemów zagrożeń środowiska” wygłoszonym przez dr Elżbietę J. Syrdę (ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku). Prezentacja w sposób wyczerpujący przedstawiła problemy związane ze środowiskiem naturalnym Europy w kontekście sytuacji sektora budowlanego i zagrożeń płynących z postępującej globalizacji, a także naświetliła wizję rozwoju sektora budowlanego oraz wprowadzania rozwiązań istniejących problemów w perspektywie 2030.

Dr Elżbieta J. Syrda

Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z wystąpieniami prelegentów SESJI 1-szej.

Pierwszą prelegentką była Sylwia Prosniewska z ASM. Wystąpienie pod tytułem „Budownictwo i mieszkalnictwo na przestrzeni ostatniego roku – kryzys czy „tylko” zmiany a może cykl koniunkturalny? dotyczyło dynamicznej sytuacji w gospodarce a szczególnie w sektorze budowlanym na tle ogólnoświatowego kryzysu. Kryzys jako zmiana może spowodować różnorodne skutki zależnie od stopnia przygotowania organizacji do możliwości jego wystąpienia. Na tym tle zostały przedstawione zarówno korzystne jak i mniej optymistyczne wyniki mieszkalnictwa.

Sylwia Prośniewska

Kolejne wystąpienie – Kondycja branży deweloperskiej – przedstawił Paweł Łuszcz z ASM. Paweł Łuszcz zaprezentował ogólną charakterystykę sytuacji na rynku mieszkań deweloperskich, porównał sytuację pomiędzy wybranymi deweloperami, przedstawił sytuację w wybranych miastach oraz finansowanie nieruchomości przez przeciętnych „Kowalskich”.

Paweł Łuszcz

Trzecim prelegentem w tej sesji był Mirosław Lubarski reprezentujący Polskie Składy Budowlane. Tematem prezentacji były „Ceny materiałów budowlanych – zmiany na przestrzeni ostatnich 3 lat”. Uczestnicy konferencji otrzymali informacje dotyczące metodologii badania oraz trendów dynamiki zmian cen grup asortymentowych materiałów budowlanych na przestrzeni lat 2007 – 2009.

Mirosław Lubarski

Sesję pierwszą zakończyła prezentacja „Ostatnie zmiany w ustawie PRAWO BUDOWLANE” Pana Łukasza Bernatowicza z Business Center Club. W swym niezwykle aktualnym wystąpieniu Pan Bernatowicz zaprezentował i skomentował wybrane nowelizacje z ostatnich 12-tu miesięcy oraz pewne rewolucyjne zmiany zawarte w projekcie komisji „Przyjazne Państwo” – między innymi umożliwiające rozpoczęcie budowy na podstawie jej zgłoszenia, zamiast konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Łukasz Bernatowicz

Po przerwie, w czasie której przedstawiciele mediów mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prelegentqami, uczestnicy konferencji zapoznali się z prezentacjami SESJI 2-giej, która poświęcona była tematyce klastrowej. Jako pierwsza w tej części wystąpiła Romana Gąsowska z Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS”. Prezentacja „Budownictwo Polski Centralnej – od pomysłu do klastra” wyjaśniła ideę klastra i inicjatywy klastrowej oraz ukazała problematykę znaczenia klastrów dla gospodarek narodowych oraz barier i czynników rozwoju w funkcjonowaniu klastrów. Ponadto prelegentka zaprezentowała uczestnikom szczegółową idęę klastra „Budownictwo Polski Centralnej” oraz działania, które do tej pory zostały podjęte w ramach tej nowatorskiej inicjatywy a także nakreśliła przyszłe plany realizacyjne rozwoju klastra.

Romana Gąsowska

Kolejną i ostatnią prelekcją w tej części było wystąpienie Radosława Krzywickiego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – prezentacja Możliwości i zasady finansowania klastrów i podmiotów w nich działających”. Wychodząc od pojęcia klastra w literaturze przedmiotu i w ramach programów wsparcia, Pan Krzywicki podjął tematy struktury modelowego powiązania kooperacyjnego, instrumentów wspierających politykę klastrową oraz programów operacyjnych, w ramach których można uzyskać wsparcie. Ponadto prelegent zapoznał słuchaczy z konstrukcją kalkulacji kosztów oraz systemem oceny projektów w ramach działania 5.1.

Radosław Krzywicki

SESJA 3-cia konferencji rozpoczęła się prezentacją Marcina Szewczuka z firmy Aluplast „Marketingowe implikacje badań rynkowych na przykładach z rynku stolarki okiennej”. Pan Szewczuk podjął kwestię znaczenia badań marketingowych dla polityki firm, przedstawił korzyści i ograniczenia w korzystaniu z ich wyników jako czynnika redukcji ryzyka. Określił również sfery oddziaływań badań marketingowych – warunki działania, narzędzia oddziaływania i skutki oddziaływania.

Marcin Szewczuk

Następnie dr Dariusz Tworzydło – ekspert ds. public relations – przeprowadził szkolenie na temat „Badania wizerunku, jako element skutecznej komunikacji i zapobiegania sytuacjom kryzysowym”. Dr Tworzydło zdefiniował dziedzinę PR oraz przedstawił struktury jej realizacji. Ponadto odniósł działalność PR do skutków sytuacji kryzysowych pojawiających się w firmach, podjął temat przesłanek błędów w sytuacjach kryzysowych oraz problem badań i ich wykorzystywania w celu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z zasadami przygotowywania i przeprowadzania profesjonalnych relacji z mediami oraz komunikacji kryzysowej.

Dr Dariusz Tworzydło

Na zakończenie Adam Sakowski z ASM przedstawił prezentację „Prognozy rozwoju rynku budowlanego”. Pan Sakowski przedstawił kondycję polskiej gospodarki na tle krajów europejskich, jeśli chodzi o produkcję budowlaną, atrakcyjność inwestycyjną oraz łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymali również informacje na temat struktury i dynamiki produkcji budowlano-montażowej, prognozy czynników kształtujących klimat koniunktury

w budownictwie oraz prognozy rozpoczętych nowych budów oraz pozwoleń na budowę.

Merytorycznie prezentacja oparta została częściowo o dane na temat rynku budowlanego zawarte w raporcie przygotowywanym przez ASM – Monitoring Rynku Budowlanego. Dzięki temu, goście konferencji corocznie poznają bieżące dane na temat sytuacji na rynku budowlanym a także prognozy jego rozwoju. Prezentacji tych tematów nie mogło zabraknąć również podczas tej edycji MRB.

Adam Sakowski

Dodatkową atrakcją dla uczestników była loteria wizytówkowa. Nagrodą była prenumerata raportu Monitoring Rynku Budowlanego a zwycięzcą został Marek Michalak – przedstawiciel Gdańskiego Klastra Budowlanego.

Konferencja „MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2009 „Rola i znaczenie klastrów w budowaniu pozycji firmy na rynku” spotkała się z szerokim odzewem wśród zaproszonych gości i cieszyła dużą frekwencją. To wydarzenie po raz kolejny stało się przestrzenią kontaktu wielu podmiotów z branży budowlanej oraz platformą dyskusji i wymiany wniosków. Można również powiedzieć, że informacje wymienione w czasie konferencji są przyczynkiem do kolejnych spotkań i wymiany doświadczeń.

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

Partnerzy:

Zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane podczas kolejnej edycji konferencji, na którą już teraz zapraszamy.

Zespół ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1216 ..