full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Konferencja MSWiA

21 stycznia 2010 roku w hotelu Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie

odbyła się konferencja prezentująca wyniki badań Projektu systemowego

“Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzanie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych”

zleconego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt miał na celu dokonanie obiektywnej oceny stanu funkcjonowania administracji samorządowej, doprecyzowanie jej potrzeb oraz w efekcie poprawę efektywności jej działania.

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele JST z całej Polski, przedstawiciele MSWiA oraz media, oprócz prezentacji konferencyjnych słuchaczom zostały przekazane wyniki projektu w postaci drukowanej publikacji.

Otwarcia konferencji dokonał z-ca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w MSWiAAndrzej Trzęsiara, który przedstawił następnie prezentację pod tytułem “Rola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki“. Podczas tewgo wystąpienia uczestnicy zostali zaponani z misją i wizją Instytucji Pośredniczącą drugiego stopnia (IP2) dla Działania 5.2 PO KL – zwaną również Instytucją Wdrażającą, jak również z celami i finansowaniem Działania 5.2. Prelegent zaprezentował ponadto Projekty systemowe MSWiA.

Kolejnym punktem programu było “Zaprezentowanie celu realizacji projektu oraz przyjętych założeń badawczych” czyli wystapienie Dyrektor Generalnej ASM - Małgorzaty Walczak. W nawiązując do celu głównego zostały przedstawione obszary, które zostały w szczególny sposób poddane eksploracji oraz 10 zadań badawczych zaplanowanych i zrealizowanych w ramach projektu. Ponadto prezentacja zawierała dane co do zakresu czasowego, terytorialnego, podmiotowego oraz rezultatów projektu.

Następnie wystapiła prof. Bogusława Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego z prezntacją “Dlaczego powinniśmy doskonalić jakość działania urzędów JST“. W obszernym wystąpieniu zostały przedstawione ujęcia naukowe przedmiotu, wyróżniki kierunku menadżerskiego doskonalenia administracji publicznej, nowe role kierownictwa przewidziane w ramach koncepcji New Public Management, problematykę jakości i zarządzania jakością urzędów oraz pozycja Polski na tle globalnym wg danych dla 2006 r. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani ze wskaźnikami efetywnej i nowoczesnej administracji, kryteriami dobrego rządzenia oraz perspektywami rozwoju w tym zakresie.

Kolejna prezentacja – “Ocena rozwoju instytucjonalnego JST i kierunki pożądanych zmian” została przedstawiona przez dr Izabelę Kołodziejczyk – Olczak i dr Justynę Wiktorowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Po wprowadzeniu teoretycznym obejmującym ujęcie dynamiczne oraz podejście przedmiotowe i podmiotowe do zarządzania publicznego, wystąpienia podejmowały zagadnienia rozwoju instytucjonalnego JST, strategii i dokumentów strategicznych, dobrych praktyk i benchmarkingu, zarządzania finansami, projektami i jakością, elektronicznego obiegu dokumentów, badania satysfakcji mieszkańców oraz stopnia wdrożenia rozwiązań zaradczych. Ponadto przedstawiono wnioski i rekomendacje wynikające z oceny.

Po przerwie kawowej wystapiły dr Justyna Przywojska i dr Aldona Podgórniak-Krzykacz z Uniwersytetu Łódzkiego. Prezentacja “Jakość współpracy administracji samorządowej z podmiotami otoczenia zewnętrznego“. Prezentacja obejmowała problematykę partnerskiego zarządzania publicznego, polityki informacyjnej i komunikacji społecznej w samorządzie terytorialnym, współpracy z organizacjami trzeciego sektora oraz wyników badań dotyczących współpracy administracji samorządowej z otoczeniem. Ważną częścią wystąpienia było również przedstawienie wniosków na temat informowania i komunikowania się administracji samorządowej z mieszkańcami oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi a także rekomendacji w omawianym zakresie.

Ostatnim prelegentem konferencji był prof. Piotr Bohdziewicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Niezwykle ciekawe wystapienie pod tytułem “Jakość zasobów ludzkich administracji samorządowej (ocena poziomu i kierunki doskonalenia)” umożliwiło uczestnikom zapoznanie się ze wskaźnikami oraz metodologią badania jak również jego wynikami – opiniami interesantów oraz “tajemniczych klientów”. Profesor przedstawił również ogólny obraz kompetencji kadr urzędów JST, kierunki ich doskonalenia oraz koncepcję profilu kompetencji zawodowych.

Po zakończeniu prezentacji została nawiązana dyskusja moderowana przez prowadzącego konferencję Przemysława Dębowskiego z ASM. Wystąpienia spotkały się z szerokim odzewem publiczności stąd uczestnicy w swoich wypowiedziaqch i pytaniach odnosili się do różnych punktów programu.

Konferencję zamknął z-ca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w MSWiAAndrzej Trzęsiara, po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli możliwośc dalszej wymiany opinii i doświadczeń podczas lunchu.

Materiały konferencyjne przekazane uczestnikom umożliwią zapoznanie kadry JST z wynikami projektu, tym samym mają szerokie znaczenie szkoleniowe. Prezentacje zostaną zamieszczone na stronie MSWiA, staną się więc użyteczne i dostępne dla kadr JST w całym kraju.

Prezentacje z konferencji do pobrania

Galeria zdjęć z konferencji

IMG_5964 IMG_5965 IMG_5966 IMG_5967 IMG_5968
IMG_5969 IMG_5970 IMG_5971 IMG_5976 IMG_5977
IMG_5980 IMG_5982 IMG_5983 IMG_5984 IMG_5985
IMG_5989 IMG_5992 IMG_5993 IMG_5994 IMG_5995
IMG_5996 IMG_5997 IMG_5998 IMG_5999 IMG_6000
IMG_6001 IMG_6002 IMG_6005 IMG_6008 IMG_6009
P1000412 P1000416 P1000417 P1000418 P1000419
P1000420 P1000421 P1000422 P1000423 P1000424
P1000425 P1000426 P1000427 P1000428 P1000429
P1000430 P1000431 P1000432 P1000433 P1000435
IMG_6010 IMG_6012 IMG_6013 IMG_6018 IMG_6019
IMG_6027 IMG_6029 IMG_6030 IMG_6031 IMG_6033
IMG_6034 IMG_6035 IMG_6036 IMG_6038 IMG_6040
IMG_6042 IMG_6043 IMG_6044 IMG_6045 IMG_6046
IMG_6047 IMG_6048 IMG_6049 IMG_6050 IMG_6051
IMG_6052 IMG_6053 IMG_6054 IMG_6055 IMG_6056
IMG_6057 IMG_6058 IMG_6068 IMG_6070 IMG_6071
IMG_6072 IMG_6073 IMG_6075 IMG_6076 IMG_6077
IMG_6078 IMG_6079 IMG_6080 IMG_6081 IMG_6082
IMG_6083 IMG_6084 IMG_6085 IMG_6086 IMG_6087
IMG_6088 IMG_6089 IMG_6090 IMG_6091 IMG_6092
IMG_6093 IMG_6094 IMG_6095 IMG_6096 IMG_6097
IMG_6098 IMG_6099 IMG_6100 IMG_6101 IMG_6102
IMG_6103 IMG_6104 IMG_6105 IMG_6106 IMG_6107
IMG_6108 IMG_6109 IMG_6110 IMG_6111 IMG_6112
IMG_6113 IMG_6114 IMG_6115 IMG_6116 IMG_6117
IMG_6118 IMG_6119 IMG_6120 IMG_6121 IMG_6122
P1000436 P1000437 P1000438 P1000444 P1000445
P1000446 P1000447 P1000448

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1160 ..