full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Konferencja STREAM

RELACJA Z KONFERENCJI STREAM

25 lutego 2009 r. w Lloyd Woodley English Language Centre w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., podsumowująca projekt

STREAM

„Zrównoważona turystyka i rekreacja jako sposób na promowanie alternatywnych środków transportu”

Konferencja miała na celu prezentację wyników projektu osiągniętych w ramach działań prowadzonych na terenie Łodzi a koordynowanych przez ASM.

Projekt Stream – „Zrównoważona turystyka i rekreacja jako sposób na promowanie alternatywnych środków transportu” ( Sustainable Tourism and REcreation as an opportunity to promote Alternative Mobility), współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia – Europa (IEE) realizowany był od października 2006r. do stycznia 2009r. w 7 krajach europejskich: Austrii, Belgii, Bułgarii, Portugalii, Włoszech i na Litwie. W Polsce działania ograniczyły się do terenu Łodzi i koncentrowały się wokół Lasu Łagiewnickiego jako jednego z kluczowych obiektów rekreacyjno-turystycznych w tym mieście. Z racji, iż na terenie Polski jest niewiele tego rodzaju inicjatyw dotyczących promowania alternatywnych środków transportu w połączeniu z rekreacją i turystką, forma i idea działań prowadzonych w ramach projektu STREAM spotkały się z zainteresowaniem instytucji i osób również spoza województwa łódzkiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji:

 • Uniwersytet łódzki
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
 • Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista”
 • Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”
 • Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
 • Fundacja „Jagiełło”
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju
 • Starostwo Powiatowe w Poddębicach
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
 • Starostwo Powiatowe w Radomsku
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 • Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne
 • Politechnika Warszawska
 • Leśnictwo Miejskie w Łodzi
 • Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu

Konferencja została otwarta przez Dyrektor Generalną Firmy ASM – Panią Małgorzatę Walczak, która zapoznała uczestników z misją i zasięgiem działań firmy ASM oraz przedstawiła gospodarza spotkania Panią Agnieszkę Kowalską – Kierownika Projektu STREAM na terenie Polski, która poprowadziła całe spotkanie.

Następnie na temat polityki transportowej w Unii Europejskiej i Polsce zabrał głos Prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. Pan profesor przedstawił problemy dotyczące zarządzania transportem w Europie, zaprezentował formy i efekty działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych, ekologicznych i energetycznych w Europie i Polsce oraz ukazał trendy i prognozy polityki transportowej na najbliższe lata. Pan profesor, jako osoba mająca ogromną wiedzę i doświadczenie w temacie polityki transportowej, przedstawił uczestnikom szerokie i perspektywiczne spojrzenie na kwestie wymagające rozwiązań w Polsce. Zaznaczył, że trendy polskiej polityki transportowej zmierzają w kierunku dostosowania do norm unijnych, zapoznał słuchaczy z formami działań umożliwiających poprawę sytuacji, przedstawił także przykłady działań prowadzonych w Europie.

Kolejna prelekcja wygłoszona przez Panią Joannę Ogrodniczuk z Krajowej Agencji Poszanowania Energii dotyczyła Programu Inteligentna Energia – Program dla Europy. Pani Joanna zapoznała uczestników z Programem IEE, jego działaniami, priorytetami oraz omówiła etapy przygotowania wniosków, metody rozliczania projektów, wskazała sposoby finansowania projektów.

Następnie głos zabrała Kierownik Projektu z ramienia ASM, Pani Agnieszka Kowalska, która wygłosiła referat na temat promowania zrównoważonego transportu na terenie miasta Łodzi, w oparciu o działania zrealizowane w ramach projektu. Pani Agnieszka przedstawiła uczestnikom ideę projektu STREAM, zapoznała słuchaczy z działaniami i akcjami zrealizowanymi wspólnie z lokalnymi Partnerami na terenie Łodzi oraz ich odzewem i efektami, zaprezentowała materiały promocyjne jak i inne metody rozpowszechniania informacji o projekcie.

Tematyka poruszana przez prelegentów spotkała się z niezwykle żywym odzewem wśród słuchaczy, którzy następnie mieli możliwość zadawania pytań. Wywiązała się żywa dyskusja, w której wzięły udział zarówno osoby mające uprzednio kontakt z działaniami w ramach projektu jak również te, które zapoznały się z nimi dopiero na Konferencji. Uczestnicy dyskusji mieli okazję wymiany doświadczeń i prezentacji działań w ramach różnych inicjatyw lokalnych w województwie łódzkim i poza jego terenem.

Po przerwie kawowej, Pani Edyta Wydra z ASM zaprezentowała wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu STREAM próbując odpowiedzieć na pytanie: czy w Łodzi możemy mówić o zrównoważonym transporcie? Pani Edyta przedstawiła słuchaczom metodologię badań, ich zasięg oraz szczegółowe wyniki w następujących aspektach:

 • Sposoby przemieszczania się – analizy biorące pod uwagę czynniki demograficzne i środowiskowe
 • Czynniki skłaniające uczestników ruchu drogowego do częstszego korzystania z bardziej ekologicznych form transportu
 • Zauważane przez respondentów problemy związane z transportem
 • Ocena akcji przeprowadzonych w ramach projektu STREAM, promujących ideę zrównoważonego transportu

Kolejnym punktem konferencji było drugie wystąpienie Pana Prof. Wojciecha Suchorzewskiego, który przedstawił projekt Snowball: Energooszczędny transport i planowanie miast, mający na celu zidentyfikowanie, przetestowanie i rozpowszechnianie metod zintegrowanego planowania miast i transportu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Projekt , który zakończył się w grudniu 2008 r. koncentrował się na sposobach ograniczenia wzrostu/redukcji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń powodowanych przez transport. Uczestnicy konferencji ponownie mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Pana profesora, który zaprezentował metody i działania projektu uwzględniające różnorodne środki transportu oraz uczestników ruchu, optymalizację prędkości ruchu oraz ciągów komunikacyjnych.

Ostatnią prelegentką Konferencji była Pani Katarzyna Gotlib z ASM, która zaprezentowała działania zrealizowane przez Partnerów zagranicznych projektu STREAM w Austrii, Belgii, Portugalii, Bułgarii, Włoszech oraz na Litwie. W swojej prezentacji „STREAM w Europie – na przykładzie działań Partnerów” Pani Katarzyna przybliżyła uczestnikom spotkania jak w innych krajach europejskich zaplanowano i przeprowadzono akcje związane z wdrażaniem idei zrównoważonego transportu.

Po zakończeniu prezentacji Pani Agnieszka Kowalska zamknęła Konferencję, następnie poinformowała uczestników o możliwości odbioru certyfikatu uczestnictwa oraz zaprosiła gości na lunch, podczas którego nadal panowała atmosfera zaangażowania w poruszaną problematykę.

Konferencja podsumowująca projekt STREAM okazała się nie tylko okazją do zaprezentowania akcji podjętych w ramach projektu Na podstawie wyników z badań, wskazała również możliwości dalszych działań na polu transportu zrównoważonego – problematyce niezwykle istotnej dla ogółu społeczeństwa uczestniczącego na co dzień w ruchu komunikacyjnym. Podjęta dyskusja nie tylko pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania, ale również zaowocowała nowymi pomysłami na działania związane z rozwojem zrównoważonego transportu w sektorze rekreacji i turystyki.

Pani Agnieszka Kowalska udzieliła także obszernego wywiadu dziennikarzowi Radia Łódź – Panu Bartoszowi Florczakowi, prezentując mu ideę projektu, zagadnienie transportu zrównoważonego oraz działań przeprowadzonych, wspólnie z Partnerami lokalnymi projektu na terenie miasta Łodzi.

Galeria zdjęć z Konferencji

 

IMG_0031 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0041
IMG_0046 IMG_0049 IMG_0118 IMG_0052 IMG_0055
IMG_0056 IMG_0057 IMG_0126 IMG_0060 IMG_0063
IMG_0067 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0073
IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0078
IMG_0079 IMG_0080 IMG_0083 IMG_0088 IMG_0089
IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0093 IMG_0094
IMG_0095 IMG_0096 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099
IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0104
IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0110
IMG_0111 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem STREAM:

 • na stronie ASM-u

wiecej…>>

 • na stronie Projektu

http://www.iee-stream.com

 • na stronie polskiej Projektu

http://www.iee-stream.com/polski

oraz do kontaktu z Kierownikiem Projektu Agnieszką Kowalską

tel. /24/ 355 77 54

e-mail: agnieszka.kowalska@asm-poland.com.pl

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1162 ..