full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

VIII spotkanie plenarne PPTB

VIII spotkanie plenarne Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa

 

 

W dniu 15 kwietnia 2008 w Sali Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk mieszczącej się przy ulicy Świętokrzyskiej 21 w Warszawie, odbyło się VIII spotkanie plenarne Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa. W spotkaniu wzięło udział 59 uczestników, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele przemysłu, nauki, jak i administracji. Pozwoliło to na bardzo ciekawą i ożywioną dyskusję na temat przyszłości PPTB oraz możliwości włączenia się polskich władz na poziomie krajowym do międzynarodowych inicjatyw (tj. JTI E2B) celem uzyskania większego wsparcia dla sektora budowlanego a także umocnienia pozycji polskiego sektora budowlanego na poziomie europejskim.

Zauważono, że aktywna działalność członków platformy pozwoliła na wypracowanie pozytywnego wizerunku polskiego sektora budowlanego, a także już zapoczątkowała wspólne dążenie jego uczestników do umocnienia pozycji tego sektora na poziomie europejskim.

Dostrzeżono także dotychczasowe osiągnięcia PPTB, do których niewątpliwie należy zwiększające się zaangażowanie partnerów, w wyniku, którego wypracowywane są wspólne pomysły projektowe – coraz częściej kończące się sukcesem.

Koordynator Platformy, Dr Elżbieta J.Syrda zaproponowała utworzenie grupy roboczej, która miałaby się zająć opracowaniem nowych, tj. bardziej efektywnych form pracy w ramach polskiej platformy, a także uwzględnieniem zmian następujących w strukturach platformy europejskiej. Szczegóły jak i propozycje członków platformy zostaną przedyskutowane drogą e-mailową oraz poprzez kontakt telefoniczny. Głos każdego z członków platformy jest w tej sprawie bardzo istotny, dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich opinii i uwag na temat dotychczasowych działań platformy a także propozycji zmian na przyszłość.

Więcej informacji: www.pttb.pl

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

P1010001 P1010002 P1010004 P1010005 P1010006
P1010007 P1010008 P1010009 P1010010 P1010012
P1010013 P1010114 P1010111 P1010112 P1010113
P1010088 P1010089 P1010090 P1010091 P1010092
P1010093 P1010094 P1010095 P1010096 P1010097
P1010098 P1010099 P1010101 P1010102 P1010103
P1010104 P1010105 P1010106 P1010107 P1010108
P1010109 P1010110

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off
..