full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Warsztat REG CON

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską
w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej
Szczegółowy Program: Możliwości
Obszar tematyczny: Regiony Wiedzy
FP7- REGIONS-2007-1

Warsztat “Klaster Budowlany Polski Centralnej – Szansą na Rozwój Regionu”

organizowany w ramach projektu REG CON

w dniu 12 grudnia 2008 r.

W dniu 12 grudnia 2008 przy ul. Ks. Skorupki 10/12, w willi Richtera, w godz. 10.00 – 15.00 odbyła się konferencja poświęcona tematyce klastrowej. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu REG CON “Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w budownictwie. Podejście regionalne, zaangażowanie lokalnych partnerów  oraz międzyregionalna współpraca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013).

Celem konferencji było rozwinięcie koncepcji tworzenia klastra budowlanego w Polsce Centralnej, omówienie jego idei i roli jaką ma odegrać klaster w oparciu o istniejące klastry branżowe w Polsce oraz inne kraje europejskie, jak również wskazanie korzyści jakie mogą wynikać z uczestnictwa w klastrze. Efektem końcowym spotkania było również zawiązanie inicjatywy klastrowej poprzez podpisanie listu intencyjnego przez podmioty zainteresowane współpracą w ramach klastra.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Jan Kozicki – prodziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Następnie pani Agnieszka Kowalska z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. – Koordynator projektu REG CON –  przedstawiła etapy realizacji projektu, jego główne założenia, Partnerów z 5 krajów europejskich zaangażowanych w realizację projektu, pakiety zadaniowe oraz zakładane rezultaty projektu. Po krótkiej prezentacji projektu REG CON i postępów w jego realizacji, pan Bogdan Kępka – ekspert ds. clusteringu przedstawił historię powstania i dotychczasowe osiągnięcia Śląskiego Klastra Budowlanego, który obecnie skupia 90 firm wytwarzających produkty z drewna dla budownictwa. Tym samym chciał podkreślić i przekonać uczestników warsztatu, iż klaster to dobry pomysł na efektywną współpracę firm działających w jednej branży. Opierając się na tych doświadczeniach pokazał jakie efekty daje współpraca w ramach klastra, co należy robić, by się on rozwijał, co przedsiębiorcy mają do zaoferowania instytucjom badawczo-rozwojowym, a także samorządom.

Następnie pan Łukasz Siekiera z Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego przedstawił plany rozwoju organizacji klastrowych w regionie łódzkim. To inicjatywa, która ma oparcie w strategii rozwoju regionu łódzkiego. Kolejno zostały omówione zagadnienia finansowania inicjatyw klastrowych (PARP) oraz funkcjonowanie klastrów w projektach międzynarodowych (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Z potencjałem naukowo-badawczym Politechniki Łódzkiej uczestników konferencji zapoznał prof.  Marek Lefik. Powołując się na strategię rozwoju gminy Kleszczów wymienił te punkty wspólne, które mogą poprzez współpracę z samorządem gminy, a także wyspecjalizowanymi firmami branży budowlanej wykorzystać zasoby surowcowe gminy oraz pomóc w rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

O ewolucji projektu klastra firm budowlanych, nowych działaniach, które mają nastąpić po podpisaniu listu intencyjnego opowiedziała pani Romana Gąsowska – prezes Zarządu ARR „Arreks”. Początkowo projekt miał skupiać firmy z mniejszego obszaru – głównie z gminy Kleszczów, jednakże warunki uzyskania dofinansowania dla projektu wpłynęły na rozszerzenie skali przedsięwzięcia a także rozbudowanie struktury partnerskiej. Prezes „Arreksu” opowiedziała również o kolejnych planowanych działaniach, które mają nastąpić po podpisaniu listu intencyjnego.

Końcowa część konferencji przeznaczona została na dyskusję. Jej uczestnicy po kilku godzinach poznawania założeń teoretycznych i praktycznych doświadczeń stali się bogatsi o wiedzę dotyczącą klastrów. Łatwiej było im więc podejmować decyzję o ewentualnym złożeniu podpisu pod listem intencyjnym. O zainteresowaniu uczestników spotkania tematyką klastra budowlanego Polski Centralnej świadczyły również pytania kierowane do organizatorów, które padały praktycznie po każdej prelekcji. Podczas dyskusji podjęto takie tematy jak: bariery pojawiające się w codziennej działalności przedsiębiorcy co  stało  się punktem wyjścia dla omówienia struktury klastra jak i omówienia korzyści wynikających z uczestnictwa w klastrze. Wskazano na korzyści  technologiczne, uporządkowany przepływ informacji nt. rynku, wzrost możliwości wprowadzania nowych technologii i innowacji czego bezpośrednią konsekwencją jest rozwój, łatwiejszy dostęp do nowych rynków zbytu jak również powstanie nowych rynków zakupu. Podczas konferencji wskazano  również na działania jakie będą podejmowane w zakresie klastra tj. tworzenie sieci międzyludzkich i sieci przedsiębiorstw, promowanie innowacji, nowych technologii, ponadto tworzenie marki regionu czy też pomoc w prowadzeniu biznesu. Niewątpliwie działania mające znaczny wpływ na rozwój klastra to również propozycja: inkubacji przedsiębiorstw, promocji firm będących w klastrze, prowadzenie wywiadu gospodarczego jak również propozycja przeprowadzenia szkoleń głównie technicznych. Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji stała się wizyta w laboratoriach wydziału  budownictwa gdzie na zlecenie konstruktorów, projektantów i wykonawców prowadzone są m.in. badania wytrzymałości konstrukcji budowlanych i materiałów stosowanych w budownictwie.

Ważne znaczenie w szczególności  z punktu  widzenia promocji i rozpowszechniania informacji o spotkaniu odegrały media które objęły patronat medialny nad tą imprezą tj. Informator Kleszczowski, Telewizja DOLSAT, Internetowy serwis www.budowlany.pl. Znalazł się również przedstawiciel regionalnego dziennika jakim jest „Dziennik Łódzki”.

Rangę naszych warsztatów niewątpliwie podniosło także objęcie Patronatem Honorowym naszej inicjatywy przez:

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Organizatorem konferencji był:

ARREKS

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Politechnika Łódzka

 

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1158 ..