16
lis

Postępowanie na realizację dzieła w ramach realizacji Projektu „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” – zapraszamy do złożenia ofert na realizację zadań zaplanowanych dla Informatyków odpowiedzialnych za administrację serwisu internetowego AAP i techniczny nadzór nad jej funkcjonowaniem

 

 Warszawa, dnia 16 listopad 2012r.
ASM-ZP-EDM/4/2012

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z postępowaniem na realizację dzieła w ramach realizacji Projektu „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” zapraszamy do złożenia ofert na realizację zadań zaplanowanych dla Informatyków odpowiedzialnych za administrację serwisu internetowego AAP i techniczny nadzór nad jej funkcjonowaniem. Zadania polegają na bieżącym administrowaniu przez Wykonawcę Aplikacją Analityczno-Prognostyczną (dalej AAP). AAP będzie użytkowana przez Zamawiającego i Grupę Docelową projektu w ramach projektu innowacyjnego: „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” nr umowy UDA-POKL.09.02.00-14-061/11-00, realizowanego pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 9.2 PO KL 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej „Projekt”). Łączny wymiar czasu (pracochłonności) zadań Wykonawcy to 50 godzin miesięcznie przez okres 9 miesięcy (od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku), a zatem w łącznym wymiarze czasu pracy 450 godzin. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku.

Pobierz formularz