21
lut

Postępowanie na realizację dzieła w ramach realizacji Projektu „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” – zapraszamy do złożenia ofert na realizację ewaluacji produktowej

 

Warszawa, dn. 2013.02.21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU

W związku z postępowaniem na realizację dzieła w ramach realizacji Projektu „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” zapraszamy do złożenia ofert na realizację ewaluacji produktowej w ramach projektu innowacyjnego: „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” nr umowy UDA-POKL.09.02.00-14-061/11-00. Szczegóły postępowania znajdują się w załączniku.

Pobierz formularz