02
lip

ZAPYTANIE OFERTOWE
TELEANKIETER – ZASILENIE 2

Kutno dn.02.07.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
TELEANKIETER

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Zamawiającego:
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Adres:
Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel. / Faks 024 355 77 55,
Poczta elektroniczna (e -mail), adres internetowy [URL]:
m.balcerzak@asm-poland.com.pl , www.asm-poland.com.pl
Przedmiot umowy objęty postępowaniem jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Projektu: pt.
EDU – NAWIGOTOR – Aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji w woj. mazowieckim Nr Umowy: POKL.09.02.00-14-061/11-00 który jest realizowany w ramach Działania 9.2 PO KL i, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pobierz formularz