07
sty

ZAPYTANIE OFERTOWE
TELEANKIETER – ZASILENIE 3

Kutno, dn. 2013.01.07

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
TELEANKIETER

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Zamawiającego:
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Adres:
Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel. / Faks 024 355 77 55,
Poczta elektroniczna (e -mail), adres internetowy [URL]:
m.balcerzak@asm-poland.com.pl , www.asm-poland.com.pl

Przedmiot umowy objęty postępowaniem jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Projektu: pt. „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” nr Umowy: POKL. 09.02.00-14-061/11, który jest realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz formularz