04
lut

Badania prozdrowotne oraz w obszarze edukacji należą do naszych specjalności. Po raz kolejny zrealizujemy projekty związane z ww. branżami.

W styczniu rozpoczęliśmy realizację kolejnego badania medycznego, tym razem wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, oraz realizację dwóch  badań ewaluacyjnych w ramach projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”, dla Urzędu Miasta Lublin.