13
paź

Holistyczne innowacyjne rozwiązania dla wydajnego recyklingu i odzysku cennych surowców ze złożonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W lutym 2015 roku Instytut ASM wraz z 24 partnerami z  Hiszpanii, Francji, Włoch, Finlandii, Holandii, Niemiec, Belgii oraz Szwajcarii rozpoczął realizację innowacyjnego projektu pod nazwą HISER. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską ze środków programu ramowego Horyzont 2020 i zakończy się po 48 miesiącach realizacji, czyli w styczniu 2019 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ideą tego niezwykle ważnego projektu.